Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1author_keyword:Daguano%2C Carolina Rottili48.51%0.00
2type_keyword:Monografia Especializa%C3%A7%C3%A3o Digital48.51%0.00
3author_keyword:Branco, Fernanda Carolina Exterhötter36.38%0.00
4author_keyword:Daguano, Carolina Rottili36.38%0.00
5dateIssued_keyword:201036.38%0.00
6author_keyword:Duarte Filho, Newton Parreira24.26%0.00
7author_keyword:Murta, Natasha Tatiana Vieira Iskorostenski24.26%0.00
8author_keyword:Pissetti, Patricia Paula24.26%0.00
9dateIssued_keyword:201124.26%0.00
10subject_keyword:Displasia Septo-Óptica24.26%0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
47100.00%0.23