Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1author_keyword:Ferens, Maria Aparecida Novinski24.44%0.00
2author_keyword:Fossati, Luiz Claudio24.44%0.00
3author_keyword:França, Leonarda24.44%0.00
4author_keyword:Ilg, Elena Maria Stock24.44%0.00
5author_keyword:Machado, Mirian Teresinha Weigert24.44%0.00
6dateIssued_keyword:[1989 TO 1989]24.44%0.00
7dateIssued_keyword:[1990 TO 1999]24.44%0.00
8dateIssued_keyword:[2010 TO 2020]24.44%0.00
9subject_keyword:Alfabetização24.44%0.00
10subject_keyword:Alfabetização - Estudo e ensino24.44%0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
45100.00%0.00