Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1has_content_in_original_bundle_keyword:true19337.33%0.00
2type_keyword:Monografia Especialização Digital18635.98%0.00
3dateIssued_keyword:201718435.59%0.00
415610.83%2.73
5author_keyword:Prado, Débora Zanoni do387.35%0.00
6author_keyword:Bochini, Mauricio Cesar377.16%0.00
7author_keyword:Vitorino, Erika Janaina Marcolino366.96%0.00
8author_keyword:Heliodoro, Julia Carolina Athanázio356.77%0.00
9author_keyword:Massis, Érica Lott Veloso346.58%0.00
10author_keyword:Oliveira Neto, Davi Nunes de346.58%0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
517100.00%0.00