Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
115646.67%0.07
2type_keyword:Monografia Especialização Digital1210.00%0.00
31"'`--75.83%0.00
41)75.83%0.00
5author_keyword:Rahal, Juliana Saab65.00%0.00
6subject_keyword:Implantes dentários65.00%0.00
7type:(Monografia Especialização Digital)65.00%0.00
8author_keyword:Pasqualotto, Thiago Rodrigo54.17%0.00
9subject_keyword:Seios maxilares54.17%0.00
10dateIssued_keyword:201343.33%0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
120100.00%0.03