Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1type_keyword:Dissertação909.44%0.00
21565.88%0.07
3subject_keyword:Teses525.46%0.00
4dateIssued_keyword:[2010 TO 2017]474.93%0.00
5has_content_in_original_bundle_keyword:true454.72%0.00
6type_keyword:Tese414.30%0.00
7subject_keyword:Desenvolvimento econômico262.73%0.00
8author_keyword:Felippe, Evanio do Nascimento252.62%0.00
9subject_keyword:Crescimento e desenvolvimento economico232.41%0.00
10subject_keyword:Câmbio232.41%0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
953100.00%0.09