Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1type_keyword:Dissertação8612.63%0.00
21568.22%0.07
3dateIssued_keyword:[2010 TO 2017]476.90%0.00
4subject_keyword:Teses446.46%0.00
5has_content_in_original_bundle_keyword:true375.43%0.00
6type_keyword:Tese314.55%0.00
7subject_keyword:Desenvolvimento econômico223.23%0.00
8subject_keyword:Câmbio192.79%0.00
9dateIssued_keyword:2010182.64%0.00
10author_keyword:Felippe, Evanio do Nascimento172.50%0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
681100.00%0.12