Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
115324.20%0.08
2type_keyword:Dissertação188.22%0.00
3dateIssued_keyword:[2010 TO 2015]135.94%0.00
4subject_keyword:Teses83.65%0.00
5type:(Dissertação)83.65%0.00
61"'`--73.20%0.00
71)73.20%0.00
8author_keyword:Alves, Marco Stephan Lofrano62.74%0.00
9author_keyword:Anacleto, Tâmile Stella62.74%0.00
1052.28%83.40

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
219100.00%0.07