Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1118437.25%0.02
2type_keyword:Monografia Graduação Digital6012.15%0.00
3author_keyword:Aloisio, Cleiton Margatto448.91%0.00
4type_keyword:Monografia Graduação Digital285.67%0.00
51"'`--204.05%0.00
61)204.05%0.00
7type:(Monografia Graduação Digital)204.05%0.00
8122.43%38.67
9author:(Aloisio, Cleiton Margatto)122.43%0.00
10type"'`--_keyword:Monografia Graduação Digital102.02%0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
494100.00%0.00