Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
115654.90%0.07
2type_keyword:Monografia Especialização Digital1110.78%0.00
31"'`--76.86%0.00
41)76.86%0.00
5type:(Monografia Especialização Digital)65.88%0.00
6author_keyword:Markus, Jandrei Rogério43.92%0.00
7dateIssued_keyword:201143.92%0.00
8subject_keyword:Dermatologia pediatrica32.94%0.00
9subject_keyword:Pitiríase Liquenóide32.94%0.00
10type"'`--_keyword:Monografia Especialização Digital32.94%0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
102100.00%0.00